top of page

Rovno k podcastu...

Najnovšie články

Podnikám vo wellness: článok č. 2

Podnikanie v akomkoľvek odbore a forme je výzvou o prežitie a úspech, za ktorým každý podnikateľ smeruje. A ak ste na to sám/sama, tak ste vo všetkých ohladoch odkázaný len sami na seba. Áno, rádcov a poradcov budete mať vždy okolo seba dosť, no ako zodpovedná osoba za vaše podnikanie máte vy vždy to posledné slovo. Ako profesionál zo sveta wellnessu - ako tréner, masér, fyzioterapeut, inštuktor či kozmetička ste jednoznačne one-man show..nikedy ste manažér, marketér, učtovník, organizátor, a koniec koncov ste ešte kvalitným poskytovateľom služieb, ktorý sa stále vzdeláva.


Vidíme vás preto ako super-hrdinov, ktorí robia skvelú prácu avšak majú aj potrebu kvalitných podniakteľských a najmä praktických informácií.


V praxi preto vidíme, že väčšina sólo profesionálov sa o svojom podnikaní učí na základe svojich skuseností a to buď spôsobom “pokus-omyl"...čo je samozrejme v podnikaní taktiež prirodzený vývoj každého z nás! Avšak náš Wellspace tím pre vás vytvoril tento článok práve za účelom zdielania aktuálnych podniakteľských techník, ktoré máme možnosť pozorovať a prakticky konzultovať s mnohými profesionálmi v našom svete v Čechách aj na Slovensku.


Tento článok bude úvodom do témat, ktoré sme v nasledovnom zozname rozdelili podľa dôležitých obalstí, ktorým sa ako podnikateľ vo svete fitnessu a zdravia venujete.


 

Dôležité oblasti podnikania, ktorým potrebujete venovať pozornosť:

 • KOMUNIKÁCIA & ORGANIZÁCIA

 • MARKETING: pridaná hodnota a zákaznícky servis (a ich motivácia)

 • PRODUK A PREDAJ: ceny a forma predaja

 • INVESTÍCIE: kvalita služieb, vzdelávanie a certifikáty

 • PRÍLEŽITOSTI: networking/ propagacia & reklama

 • HROZBY: konkurencia a ďalšie externé faktory, ktoré môžu znížiť vašu úspešnosť

 

Timing - je samostatnou kategóriou, ktorá ovplyvňujú podnikanie. V tomto prípade sa budeme pozerať na timing vrámci vašej rastovej krivky v podnikaní. Kedy nastáva u vás ten zlomový bod, ktorý vám ukáže ako funguje váš zabehnutý systém?… je to jedna fáza vášho rastu. Samozrejme všetko sa odráža od toho ako máte nastavené ciele.


Dnešný článkom teda odštartujeme túto tému odpoveďou na nasledovnú otázku….."Čo sa deje v aktuálnej praxi wellness a fitness podnikateľov

keď sú vo fáze rastu?"

Na začiatku svojho podnikania si nastavujete (ne/cielene) štandard podmienok, na základe ktorých fungujete a na základe, ktorých vás vaši klienti vnímajú. V tomto úvodnom podnikateľského balíčku riešite otázky: ceny, prezentaciu poskytovaných služieb, ekonomické nastavenie, vybavenie/ vzdelávanie, ako aj jednu z najzákladnejších otázok “odkiaľ budete získavať klientov či ako sa odlíšite od konkurencie?”.


U každého podnikateľa však nastane v jeho fáze rastu jedna z nasledovných situácií:


 • Spôsob, forma a tempo podnikania aké ste si nastavili na začiatku vašej praxe je pre vás dostačujúce, keďže sa zhoduje s vašimi cieľmi a úrovňou úspechu, ktorú ako podnikateľ požadujete.

 • V tejto situácií je to už neudržateľné chcete rásť a systém a spôsob, ktorý ste si nastavili je už neefektívny a neumožňuje vám šetriť čas a automatizovať rutinné organizačné procesy, ktoré vás zpomaľujú. Čas sú pre vás peniaze, a preto tento získaný čas môžete využiť efektívnejšie a to napríklad na nové možnosti získania zákazníkov či marketing ako taký.


Otázkou teda je, čo urobíte a v akom bode vášho podnikania prehodnotíte vaše fungovanie.


Výziev a možností, ktorých máte je veľa… hľadáte pasívny príjem z vašich služieb, potrebujete získať nových zákazníkov alebo im potrebujete poskytnúť kvalitnejší servis, ktorý vás odlíši od konkurencie?....definujte si čo to vo vašom prípade predstavuje.

S týmito dvomi prístupmi sa často stretávame v praxi a vidíme mnohých podnikateľov ísť oboma smermi. Každý je teda správny no záleží aké sú vaše ciele a nároky. Preto sme si na základe našich praktických skúseností dovolili tieto 2 modely ešte rozobrať a ukázať vám možnosti a dôvody prečo je správne si vo fáze rastu tieto veci zhodnotiť a na základe akých kritérií je potrebné sa rozhodnúť.


1. V tom prvom prípade, väčšina podnikateľov ostáva na svojich tradičných cestách a svojich klientov si obstaráva telefonicky/SMS….one-to-one:


Táto forma podnikania je obmedzená kapacitou. Samozrejme je pri nej lepšie šanca na udržanie kvality a zlepšovanie služieb, avšak v istom momente môže pre vás byť naročnejšia na udržania. V dôsledku rôznych externých faktorov - nároky klientov, konkurencia a pod.2. V druhom prípade hľadáte sposôb, ktorým si aj svoju sólo prax alebo menšie štúdio viete uľahčiť pracovné procesy, ktoré vás zaťažujú a sú rutinné. V nasledovných praktických prípadoch vám ukážeme ako to funguje v dnešnej praxi:

 • Skupinové cvičenia a potenciál pre nové štúdio začína na Facebookovej skupine alebo na whatsapp aplikácií kde si vytvoríte skupinu pre svojich študentov.

 • V prípade masáží, fyzioterapie či individuálnych tréningov / salónov sa jedná o telefonovanie a SMS-kovanie, ktoré každý profík praktizuje sám a individuálne pre každého klienta.

 • Vytvorenie a vývoja vlastného online systému. Aj s touto formou zmeny sme sa už stretli, avšak väčšina skúseností, ktoré sme od podnikateľov získali bola negatívna. Všetko to ztroskotalo na nespolahlivosti developera, potreben neustáleho udržiavania a nedokonalosti systému. Čo koniec koncov ešte zaťažuje aj finančná náročnosť na vývoj a údržbu.


V tejto situáci je potrebné si vyhodnotit potreby a konkrétne zhodnotiť ako fungujete v podnikaní. Kde vidíte potrebu realizácie zefektívnenia vašej práce….. je to evidencia dochádzky a prihlasovania zákazníkov? Je to vylepšenie úrovne pridanej hodnoty vašim klientom?

 

Čo vám pomôže sa správne rozhodnúť?


 • Aké su moje ciele a čo chcem v mojom podnikaní dosiahnut?

 • Ako fungujú moji klienti - čo používajú a aké výhody to prinesie im? Ako sa správajú a využívajú moderné technológie?

 • Čo používam ja ako podniteľ na dennej báze? A ako potrebujem, aby daná zmena zlepšovala moju situáciu?

 • Zmena - ako sa k tej staviam? Koľko času mi trvá zaviesť do môjho podnikania a každodenného života niečo nové, rýchlo alebo pomaly? Čo mi pomôže k urýchleniu realizácie nových zmien?

 • Čo mi táto zmena prinesie a čo od nej očakávam?

 • Ako mi to napomože k dosiahnutiu mojich cieľov- krátkodobého a dlhodobého hladiska?


Kritické otázky, ktoré vidíme v praxi stále ako najväčšou prekážkou je timingu a nastavenie zmeny. Preto veríme, že tento článok ako úvod to podniakania v dnešnom svete profesionálov vám priniesol praktický pohlad na to, aké modely podniakania a praxe dnes fungujú..ako aj to aké možností rozvoja máte vy.


Všetky informácie v blogu sú odrazom našej praxe a intentzívnej komunikácie s podniakteľmi ako je tréner, inštruktor, fyzioterapeut či majiteľ menších štúdií, a to v Českej a Slovenskej republike.


Základom vývoja aplikácie Wellspace je týmto najmä prax a spätná väzba od našich klientov, ktorá nám umožnuje budovať online recepciu podľa ich predstáv a potrieb, ako aj potireb ich klientov.


Tešíme sa na vás pri ďalšom článku.


Váš Wellspace tím!
Comments


Prečo práve Wellspace?
opening hourse.png
FB post.png

Objavte Vašu online recepciu

Skúšobná doba 30 dní zdarma.

Vytvorte si svoju online recepciu do 20 minút.

A znížte si Vašu administratívu o  viac ako 50 %.

bottom of page